Chi tiết

Mèo con hôm nay hơi buồn


Đầu lên, mèo con, mọi người có một ngày tồi tệ! Không phải ai cũng trông dễ thương, tuy nhiên đó

giống như con chuột nhỏ lông mịn trong video này ...

Vào một số ngày mọi thứ chỉ là ngu ngốc! Được làm sạch bởi mẹ là ngu ngốc, chơi là ngu ngốc, được quay phim là ngu ngốc. Và chú mèo con tội nghiệp cũng không muốn được an ủi. Nó có được phép chơi cùng không? Hoặc một chút buồn chán vì chân mèo ngắn của bạn chưa thể đi xa đến vậy?

Chúng ta không biết, nhưng ngày mai thế giới chắc chắn sẽ lại rất khác, bởi vì dễ thương như chú mèo đen, chủ nhân của nó có lẽ không thể không làm hỏng nó.