Chi tiết

Mèo thông minh là một chuyên gia trong việc mở cửa


Có lẽ không thể khóa con mèo ranh mãnh này trừ khi ổ khóa hoạt động. Chân nhung là một bậc thầy thực sự trong việc mở cửa!

Không ai có thể đánh lừa con hổ phòng tinh vi này nhanh như vậy. Con mèo quản lý để mở năm cánh cửa liên tiếp để ra ngoài! Trong mọi trường hợp, chân nhung nhiều hơn kiếm được "tự do".